Program Director
Finanse i Księgowość
Bydgoszcz

Naszym Klientem jest międzynarodowa firma z branży technicznej.
W związku z dalszym rozwojem Oddziału w Bydgoszczy poszukujemy Kandydatów na stanowisko Program Director.

Jeśli chcesz być częścią kluczowego dla firmy zespołu i realnie wpływać na rozwój, aplikuj na poniższą ofertę >>

Czasy dojazdu bezpośrednio do firmy:

ze Świecia - 50 min
z Torunia - 45 min
z Grudziądza - 1 godz, 10 min
z Fordonu (Bydgoszcz) - 20 min
z Nakła - 42 min
z Szubina - 30 min

Zakres obowiązków

 • Odpowiedzialność za zarządzanie wdrażaniem polityki w obszarach doskonałości operacyjnej, technik odchudzonej produkcji, redukcji kosztów, kompletnych i terminowych dostaw, bezpieczeństwa, zadowolenia klientów, relacji z pracownikami i pomiarów wydajności zakładu.
 • Inicjowanie i koordynowanie głównych projektów, związanych z działalnością operacyjną (np. zmiany w układzie zakładu, wprowadzanie nowych produktów, zakładanie nowych firm/klientów).
 • Nadzorowanie, rozwijanie i wdrażanie strategii zarządzania operacyjnego w celu spełnienia uzgodnionych planów wydajności organizacyjnej w ramach uzgodnionych budżetów i ram czasowych.
 • Ściśle współpracuje z pracownikami działu inżynierii, łańcucha dostaw, kontroli i zarządzania jakością w celu zapewnienia spełnienia potrzeb i specyfikacji klienta.
 • Współpraca z zagranicznymi i polskimi kontrahentami w celu realizacji programów
 • Zapewnienie zgodność poprzez dokumentację ze standardami firmy w zakresie kontroli kosztów, redukcji odpadów, jakości, bezpieczeństwa oraz kompletności i terminowości dostaw.
 • Kluczowy członek zespołu zarządzającego zakładem w zakresie opracowywania i formułowania długo- i krótkoterminowego planowania, polityk, programów i celów.
 • Identyfikowanie, rekomendowanie i wdrażanie zmian mających na celu poprawę produktywności oraz redukcję kosztów i odpadów, monitoruje dane dotyczące odpadów i przeróbek.
 • Nadzór nad wdrożeniem i utrzymaniem standardów produkcji.
 • Nadzorowanie, monitorowanie i szkolenie bezpośrednich podwładnych w celu osiągnięcia celów planów operacyjnych.
 • Działa jako łącznik między kierownikami działów / podległymi poziomami, a także poziomami wykonawczymi w celu informowania personelu o komunikacji, decyzjach, polityce i wszystkich sprawach, które mają wpływ na ich wydajność, postawy i wyniki. 
 • Odpowiedzialność za zapewnienie, że cały personel przestrzega standardów pracy, zasad i procedur

Poszukiwane kompetencje

 • 15 lat stopniowo zwiększanej odpowiedzialności w zakresie działalności operacyjnej lub pokrewnego doświadczenia biznesowego.
 • Minimum 5 lat doświadczenia na stanowisku kierowniczym z częstym udziałem w zarządzaniu wyższego szczebla i wymianie międzynarodowej;
 • Ukończone studia wyższe w dziedzinie biznesu, inżynierii lub pokrewnej dziedzinie technicznej
 • Doświadczenie w pracy w branży produkcyjnej
 • Doświadczenie w zarządzaniu wieloma bezpośrednimi podwładnymi na stanowiskach managerskich
 • Udokumentowany sukces w osiąganiu wyników poprzez skuteczne planowanie, komunikację i efektywne zarządzanie zasobami oraz doświadczenie w zarządzaniu znacznym budżetem i/lub odpowiedzialnością za rachunek zysków i strat
 • Wiedza i doświadczenie w zakresie stosowania filozofii LEAN
 • Wysokie kompetencje liderskie, analityczne, komunikacyjne
 • Umiejętność inspirowania i motywowania innych
 • Bardzo dobra znajomość Excela i systemu ERP
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • Umiejętność tworzenia, przedstawiania i analizowania danych, wyciągania wniosków

Oferujemy

 • Stabilne zatrudnienie w firmie z kapitałem zagranicznym od lat funkcjonującej z sukcesami w Bydgoszczy
 • Zatrudnienie w oparciu o Umowę o pracę
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Pakiet usług medycznych
 • Dofinansowanie do kursów i szkoleń
 • Ubezpieczenie na życie
 • Spotkania integracyjne
 • Karty przedpłacone
 • Program rekomendacji pracowników

 

Nasze ogłoszenia cieszą się dużą popularnością, w związku z czym nie jesteśmy w stanie zadzwonić do każdego aplikującego Kandydata. Uprzejmie więc informujemy, że w pierwszej kolejności kontaktujemy się z osobami, których profil zawodowy jest najbliższy oczekiwaniom naszego Klienta. Dziękujemy za wyrozumiałość, a w razie pytań zapraszamy do kontaktu: 503 395 795, rekrutacja@corsonhr.pl

 

agencjapracy ofertypracy praca rekrutacja programdirector manager Bydgoszcz Toruń